Kungörelse: Flyttade fordon Eskilstuna

Fordon angivna i denna kungörelse har med stöd av lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall flyttats till en uppställningsplats som disponeras av Polismyndigheten.

Enligt flyttningslagen skall ett fordon som flyttats till särskild uppställningsplats lösas ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader från det datum kungörelsen anslogs. Om fordonet inte löses ut och hämtas inom den angivna tiden övergår äganderätten på staten. Detsamma gäller eventuella föremål som förvaras i fordonet.

Ägare till fordon som kungörs som flyttade uppmanas kontakta handläggaren i ärendet. Har inte detta skett inom tre månades från datum kungörelsen anslogs övergår äganderätten till fordonet på staten.

Följande fordon kungörs som flyttade:

Reg.nr       Fabrikat   Flyttat från
GGY284    Opel, Astra Kriebsengatan, Eskilstuna
RKO087 Audi, A4  Källgatan, Eskilstuna

Kontakta handläggare senast  2022-02-25

Handläggare:   
Håkan Forsell
010-5668974