Kungörelse: Flyttade fordon i Polisområde Stockholm City

Med stöd av lagen (1982:129) och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall har Polismyndigheten flyttat följande fordon till särskild uppställningsplats.

Registreringsnummer

Flyttad från

Datum

108XMS (EE)

Tjurbergsgatan mem 30, Sthlm

2021-10-25

GD856JV (PL)

Västgötagatan 4, Sthlm

2021-11-02

XAL270

Timmermansgatan 10, Sthlm

2021-11-02

KT-3803 (LV)

Lundagatan 63, Sthlm

2021-11-08

UWJ757

Tyskbagargatan 4, Sthlm

2021-11-09

WKT808

Grubbens gata 1, Sthlm

2021-11-12

RXB982

Mäster Samuelsgatan 44, Sthlm

2021-11-12

RKG366

Essingeleden (Fredhällsbron) Sthlm

2021-11-14

Hämtas senast: 2022-02-20

Fordonet kan hämtas ut av registrerad ägare. Om fordonsägaren har förfallna felparkeringsavgifter som överstiger 5000 kronor, räknat på samtliga ägda/tidigare ägda fordon, skall samtliga felparkeringsavgifter betalas innan fordonet kan lämnas ut.

Ej hämtat fordon, samt eventuella föremål som förvaras i fordonet, tillfaller staten.

Fordonet hämtas hos:
Bilräddningskåren
Konsumentvägen 12-14
125 30  Älvsjö
Tfn 08-744 00 00

Polismyndigheten
Region Stockholm
Polisområde Stockholm City
Tfn 114 14