Kungörelse flyttade fordon i Sundsvall

Med stöd av lagen (1982:129), förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall och lag (1976:206) om felparkeringsavgift har Polismyndigheten flyttat fordon till särskild uppställningsplats.

Följande fordon har flyttats:

WV Golf RZY564
Ford WUS192
Ford DAS317
Chevrolet Van UDD845
Volvo V40 KZO046
Audi A6 CMR894

Fordonet kan hämtas ut av registrerad ägare. Om fordonsägaren har förfallna felparkeringsavgifter som överstiger 5000 kronor, räknat på samtliga ägda/tidigare ägda fordon, ska samtliga felparkeringsavgifter betalas innan fordonet kan lämnas ut.

Ägare till fordon som kungörs som flyttade uppmanas kontakta beslagshandläggaren i ärendet. Har inte detta skett inom tre månader från datum kungörelsen anslogs övergår äganderätten till fordonet (och innehåll) till staten.

Kontakta handläggaren och hämtas senast 2022-02-12.

Beslagshandläggare:
Björn Magnusson
Tel: 010-56 80041