Kungörelse: Beslagtaget gods i lokalpolisområde Karlstad

I lokalpolisområde Karlstad har gods tagits i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods (ej hittegods).

Det gäller gods som beslagtagits under tiden december 2018 till och med maj 2021. 

Vi söker ägare till ett antal av följande gods: kläder, cykel, matprodukter, hem- och bilelektronik samt bestick.

Den som vill göra anspråk på gods ska, senast 2021-11-11, anmäla detta till Polismyndigheten, lokalpolisområde Karlstad.

Adress: Polismyndigheten, Region Bergslagen, Beslag Lpo Karlstad, Box 1804, 701 18 Örebro. Eller till registrator.bergslagen@polisen.se

Anspråkstagare ska kunna styrka sin rätt till godset och stöldanmälan ska vara gjord.

Om inget anspråk inkommit inom föreskriven tid kommer godset hanteras i enlighet med ovan nämnda lagstöd.

Frågor om godset besvaras vardagar klockan 09:00 - 11:00 av:

Hans Svensson 010-56 703 82

Lars Engqvist 010-56 702 12