Beslagtaget gods i LPO Kristinehamn

Polisen söker ägare till gods som beslagtagits 2018 och 2020 i Kristinehamn.

I lokalpolisområde Kristinehamn har gods tagits i förvar enligt lagen (197 4: 1065) om visst stöldgods ( ej hittegods). Det gäller gods som beslagtagits under 2018 och 2020.

Vi söker ägare till följande gods: cyklar samt gräsklippare.

Den som vill göra anspråk på gods ska senast 2021-11-14 anmäla detta till Polismyndigheten, Lpo Kristinehamn.

Adress: Polismyndigheten, Region Bergslagen, Beslag LPO Kristinehamn, Box 1804, 701 18 Örebro.

Eller till registrator.bergslagen@polisen.se
Anspråkstagare skall kunna styrka sin rätt till godset och stöldanmälan skall vara gjord.
Om inget anspråk inkommit inom föreskriven tid kommer godset hanteras i enlighet med ovan nämnda lagstöd.

Frågor om godset besvaras vardagar kl 09.00-11.00 av
Asa Hedman 010-567 07 66
Camilla Silvertuva 010-567 08 81