Kungörelse angående beslagtaget gods i polisområde Stockholm city

Polismyndigheten Region Stockholm, polisområde Stockholm City söker ägare till en beslagtagen klocka.

Klockan av märket Rolex, GMT, modell 16710, är kvarglömd på gym Master Training AB på Nybrogatan 57, Stockholm före 2017-01-01. Klockan har sedemera inlämnats till polismyndigheten och då tagits i beslag. Ägare har ej gått att fastställa.

Du som vill göra anspråk på klockan ska på lämpligt sätt kunna styrka ägarskapet.

Outhämtat gods kommer att säljas eller förstöras då 7 veckor passerat från den 10 september 2021. 

För kungörelsen i sin helhet se Post & Inrikes Tidningar, Kungörelse-id: K519656/21.

Kontakt

Handlingarna finns tillgängliga hos polisens i Stockholm City, Beslagsreceptionen, Bergsgatan 54 Stockholm.

Öppettider: Tisdag-onsdag kl. 10-15, torsdag kl. 10-18, fredag kl. 10-15.

Telefon: 010-56 377 96.