Kungörelse av gods som tagits i förvar av polisen i Malmö

Polisen i Malmö söker ägare till gods som tagits i förvar under 2015 – 2021 enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.

Lista på godset samt vilket datum det kom in till polisen.

Vill du göra anspråk på något av godset ska du senast den 31 oktober 2021 anmäla detta till polisen i Malmö via e-post till kungorelse-beslaget.malmo@polisen.se

Gör du anspråk på något av godset ska du kunna styrka din rätt till det och ha anmält till polisen att du har blivit av med det. Ange ärendenumret när du skickar in ditt anspråk. Du ska även kunna beskriva föremålet genom att kunna uppge exempelvis fabrikat, tillverkningsnummer eller annat kännetecken. Finns en bild på föremålet går det bra att bifoga denna i e-postmeddelandet.

Vi kommer inte att visa föremålen.

Om inget anspråk inkommit inom föreskriven tid kommer godset hanteras i enlighet med ovan nämnd lag.

Kungörelse-ID i Post- och Inrikes Tidningar är K544825/21.