Kungörelse: Beslagtaget gods i lokalpolisområde Enköping/Håbo

Beslag LPO Enköping/Håbo söker flera personer som inte har gått att nå via brev för delgivning av hävt beslagtaget gods.

Beslag lokalpolisområde Enköping/Håbo söker nedan personer som inte har gått att nå via brev för delgivning av hävt beslagtaget gods.

Marius Stancu -  2019-5000-BG116713-1-2

Ion Danut Molfa -  2021-5000-BG34689-1

Antanas Reifonas - 2021-5000-BG66179-1-3

Vasile Anuti - A077.083/2021

Föremålen finns tillgängliga hos Beslag LPO Enköping/Håbo, Korsängsgatan 42, Enköping alternativt ring 010-5677536.

Ej avhämtat gods kommer att säljas eller förstöras om det inte hämtas ut innan 2021-10-29

Kungörelsen finns även publicerad på Post-och Inrikes Tidningars webbplats med id-nr: K519549/21.