Kungörelse: Beslagtaget gods i lokalpolisområde Karlskoga

Polismyndigheten i Karlskoga har tagit gods i förvar enligt enligt lag (1974:1065) om visst stöldgods.

Godset består av mobiltelefoner, mobiltelefonskal, datorer, rakapparater, barnvagnar, motorsåg, batteriladdare, solglasögon, fiskerullar, läppennor, diverse smink, parfymer.

Du som vill göra anspråk på godset ska anmäla detta senast den 18 oktober 2021 till Polismyndigheten.

Adress:
Polismyndigheten
Region Bergslagen, lokalpolisområde Karlskoga
Box 1804
701 18 Örebro

Eller kontakta: registrator.bergslagen@polisen.se

Visning förekommer ej.

En anmälan om förlust av godset måste vara gjord. Du ska även kunna beskriva föremålet genom att kunna uppge exempelvis fabrikat, tillverkningsnummer eller annat som kännetecknar föremålet.

Om inget anspråk inkommit inom föreskriven tid kommer godset hanteras i enlighet med ovan nämnda lag.

Vid frågor kontakta beslagshandläggare på telefon 010-567 36 78.

Kungörelsen finns även publicerad på Post- och Inrikes Tidningars webbplats och har där ID-nummer K495746/21.