Kungörelse: Flyttade fordon i Eskilstuna

Fordon angivna i denna kungörelse har med stöd av lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall flyttats till en uppställningsplats som disponeras av Polismyndigheten.

Enligt flyttningslagen ska ett fordon som flyttats till särskild uppställningsplats lösas ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader från det datum kungörelsen anslogs. Om fordonet inte löses ut och hämtas inom den angivna tiden övergår äganderätten på staten. Detsamma gäller eventuella föremål som förvaras i fordonet.

Ägare till fordon som kungörs som flyttade uppmanas kontakta handläggaren i ärendet. Har inte detta skett inom tre månades från datum kungörelsen anslogs övergår äganderätten till fordonet på staten.

Följande fordon kungörs som flyttade

Reg.nr   Fabrikat  Flyttat från
CAP044 Peugeot 807 Karl Hovbergsgatan, Eskilstuna 

Kontakta handläggare senast  2021-12-15

Handläggare Håkan Forsell
Telefon: 010-566 89 74

Handläggare Michael Flodman
Telefon: 010-566 92 48