Polisen i Karlskoga söker Ville Viitala och Marguerite Johansson

Polismyndigheten söker personer som inte gått att nå via brev för delgivning av hävt beslagtaget gods.

Föremålen finns tillgängliga hos lokalpolisområde Karlskoga, Värmlandsvägen 25. Hämtas inte godset före den 19 oktober 2021 kommer det att kasseras.

De eftersökta personerna är:

  • Ville Viitala
  • Marguerite Johansson

Öppettider måndag-fredag: 09:00-15:00.
Telefonnummer till handläggare: 010-567 36 78.

Kungörelsen finns även införd i Post-och Inrikes Tidningar med ID-nummer: K495751/21