Kungörelse: Flyttade fordon i Polisområde Stockholm city

Med stöd av lagen (1982:129) och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall har Polismyndigheten flyttat följande fordon till särskild uppställningsplats.

Registreringsnummer Flyttad från Datum
UCH421 Tyska Brunnsplan 2022-03-02
TXT239 Sankt Göransgatan 59 2022-03-22
SC1697P (PL) Bjurholmsplan 27 2022-03-30
BV21XFX (RO) Götgatan 79 2022-04-02

Hämtas senast: 2022-07-22

Fordonet kan hämtas ut av registrerad ägare. Om fordonsägaren har förfallna felparkeringsavgifter som överstiger 5000 kronor, räknat på samtliga ägda/tidigare ägda fordon, skall samtliga felparkeringsavgifter betalas innan fordonet kan lämnas ut.

Ej hämtat fordon, samt eventuella föremål som förvaras i fordonet, tillfaller staten.

Fordonet hämtas hos:
Bilräddningskåren
Konsumentvägen 12-14
125 30  Älvsjö
Tfn 08-744 00 00

Polismyndigheten, Region Stockholm
Polisområde Stockholm City
Tfn 114 14