Kungörelse: Polisen i Stockholm city söker ägare till gods

Polisen i region Stockholm, polisområde Stockholm city har diverse gods i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods. Godset har tagits i förvar under perioden 2020-01-01 — 2021-06-30.

Godset är åtkommet genom brott och ägare har inte kunnat anträffas. Den som vill göra anspråk på något av det i förvar tagna godset ska senast 2022-05-13 anmäla detta till:

Polisområde City Beslag på telefon 010-56 377 96
Eller via mail: beslag.stockholm-city@polisen.se

Anspråkstagaren ska kunna styrka sin rätt till godset och polisanmälan ska vara gjord. Om anspråk inte inkommit inom föreskriven tid kommer godset säljas eller förstöras.

Kungörelse-id: K199810/22