Beslagtaget gods Polismyndigheten PO City

Polismyndigheten PO City har beslagtaget gods enligt Lag (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods mm.

Den som vill göra anspråk på egendomen, ska senast 2022-09-27 anmäla detta till Polismyndigheten Stockholm, Beslaget, 106 75 Stockholm eller via penningbeslag-city.rgnsthlm@polisen.se

Anmälaren ska kunna styrka sin rätt till godset och polisanmälan ska vara gjord.

2021-5000-BG82224 p. 1:3, 2 - pengar.

Kungörelse-id:
K476385/22