Kungörelse: Flyttade fordon i Polisområde Stockholm City

Med stöd av lagen (1982:129) och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall har Polismyndigheten flyttat följande fordon till särskild uppställningsplats.

Registreringsnummer Flyttad från Datum
TWJ845 Runiusgatan 4 2021-12-06
WCO495 Valhallavägen 22 B 2021-12-26
YTC561 Olof Palmes gata 16 2021-12-28
NXT708 Sveavägen 68 2021-12-29
PED176 Drottningholmsvägen 24 2022-01-04

Hämtas senast: 2022-04-20

Fordonet kan hämtas ut av registrerad ägare. Om fordonsägaren har förfallna felparkeringsavgifter som överstiger 5000 kronor, räknat på samtliga ägda/tidigare ägda fordon, skall samtliga felparkeringsavgifter betalas innan fordonet kan lämnas ut.

Ej hämtat fordon, samt eventuella föremål som förvaras i fordonet, tillfaller staten.

Fordonet hämtas hos:
Bilräddningskåren
Konsumentvägen 12-14
125 30  Älvsjö
Tfn 08-744 00 00

Polismyndigheten
Region Stockholm
Polisområde Stockholm City
Tfn 114 14