Kungörelse: Flyttade fordon i polisområde Västernorrland

Med stöd av lagen (1982:129), och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall och lag (1976:206) om felparkeringsavgift har Polismyndigheten flyttat fordon till särskild uppställningsplats.

Registreringsnummer Flyttat från Datum
RUZ126 Sjögatan 7 2022-06-17
HAG827 Nackstavägen 34 2022-05-30

Fordonet kan hämtas ut av registrerad ägare. Om fordonsägaren har förfallna felparkeringsavgifter som överstiger 5000 kronor, räknat på samtliga ägda/tidigare ägda fordon, ska samtliga felparkeringsavgifter betalas innan fordonet kan lämnas ut.  

Ägare till fordon som kungörs som flyttade uppmanas kontakta beslagshandläggaren i ärendet. Har inte detta skett inom tre månades från datum kungörelsen anslogs övergår äganderätten till fordonet (och innehåll) på staten.

Kontakta beslagshandläggare vid polisen i Sundsvall senast 2022-11-17,  
telefon 010-5680041