Kungörelse om stöldgods som tagits i förvar av polisen i Malmö

Polisen i Malmö söker ägare till diverse fordon och andra föremål som tagits i förvar enligt lagen om visst stöldgods m.m. (1974:1065) under åren 2019 – 2022.

Vill du göra anspråk på något av fordonen eller föremålen ska du göra detta senast den 18 oktober 2022. Ditt anspråk skickar du till polisens beslag i Malmö via e-post beslag-fordon-sturkogatan.region-syd@polisen.se.

För att du ska kunna göra anspråk på fordon eller föremål ska du ha gjort en anmälan till polisen om förlust av detta. I ditt anspråk ska du uppge ärendenumret i anmälan. Du ska även kunna beskriva fordonet eller föremålet med till exempel fabrikat, tillverkningsnummer eller annat kännetecken. Har du en bild på fordonet eller föremålet kan du bifoga denna i ditt e-postmeddelande.

Om inget anspråk kommit in till polisen senast den 18 oktober 2022 kommer fordonen eller föremålen att säljas eller förstöras.

List över föremålen med datum för när de kom in till polisen. Någon visning av föremålen kommer inte att ske.

Kungörelsens id-nummer i Post & Inrikes Tidningar är K418433/22.