Kungörelse gränspolisenheten

Inom Gränspolisenheten Arlanda har enligt lagen (1974:1065) om viss stöldgods tagits i förvar 2021-08-14 nedan egendom till vilken ägare ej kunnat anträffats.

Beslag 2021-5000-BG97580

12 st Apple mobiltelefoner modell 12

1 st Apple mobiltelefon modell 11

1 st Apple pekdator

1 st Canon kamera

2 st Sony kamera

6 st Apple klockor

2 st Sunto klockor

1 st Goji klocka

9 st Apple laddare

2 st Apple hörlurar

3 st Apple armband

1 st kabel

1 st väst Contra

1 st parfym Chanel

1 st sparkcykel

Den som gör anspråk på egendomen skall senast 2022-06-07 anmäla detta till Gränspolisenheten Arlanda utredningsgrupp 3, tfn 010-56 318 91 alt 010-56 318 97

(må-fre kontorstid) e-post: utredning-grans-arlanda.stockholm@polisen.se

Anmälaren skall kunna styrka sin rätt till godset. Om ingen anmälan inkommit inom utsatt tid sker försäljning och redovisning av egendomen.