Kungörelse gränspolisenheten

Inom Gränspolisenheten Arlanda har enligt lag (1974:1065) om viss stöldgods tagits i förvar 2018-09-26 nedan egendom till vilken ägare ej kunnat anträffats:

Beslag 2018-5000-BG99885

31 st tandborstar Oral B

5 st förpackningar Rakblad Gillette, 4 blad/förpackning

1 st Axelremsväska i tyg

Den som gör anspråk på egendomen skall senast 2022-06-07 anmäla detta till Gränspolisenheten Arlanda utredningsgrupp 3 tfn 010-56 318 91 alt 010-56 318 97

(må-fr kontorstid) alt via e-post utrening-grans-arlanda.stockholm@polisen.se

Anmälaren skall kunna styrka sin rätt till godset. Om ingen anmälan inkommit inom utsatt tid sker försäljning och redovisning av egendomen.