Kungörelse: Polisen i Växjö söker ägare till beslagtagna kontanter

Polisen i Växjö söker ägare till kontanter som togs i beslag den 26 oktober 2021 på adressen Raskens väg 171 i Växjö.

Det som gör anspråk på godset ska anmäla detta senast 1 juni 2022 till Polismyndigheten, Region Syd, Beslag Växjö, 205 90 Malmö eller beslag.pokk@polisen.se. Vid frågor, ring 010-562 22 56.

Kungörelsens id-nummer i Post- och Inrikes Tidningar är K117197/22