Kungörelse: Flyttning av fordon

Med stöd av lagen (1982:129), förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall och lag (1976:206) om felparkeringsavgift, har Polismyndigheten flyttat fordon till särskild uppställningsplats.

Fabrikat Registreringsnummer Flyttat från
Kia Magentis XML706 Varvsgränd, Sundsvall
Cherolet Nubira WOW183 Sjögatan, Sundsvall

Fordonet kan hämtas ut av registrerad ägare. Om fordonsägaren har förfallna felparkeringsavgifter som överstiger 5000 kronor, räknat på samtliga ägda/tidigare ägda fordon, ska samtliga felparkeringsavgifter betalas innan fordonet kan lämnas ut. 

Ägare till fordon som kungörs som flyttade uppmanas kontakta beslagshandläggaren i ärendet. Har inte detta skett inom tre månades från datum kungörelsen (2022-06-30) anslogs övergår äganderätten till fordonet (och innehåll) på staten.

Kontakt:
Ring växeln 114 14 och begär "Beslag i Sundsvall".