Kungörelse om gods som tagits i förvar

Hos polisens beslagsenhet i Uppsala finns gods som troligen är åtkommet genom brott och där ägaren inte kunnat härledas.

Godset består av cyklar, kläder, kontanter, smycken, väskor, leksaker, verktyg, cykelbatterier, datorer, dieselolja, sjukvårdsartiklar.

Godset har därför tagits i förvar enligt lag (1974:1065) om visst stöldgods med mera under perioden 2018 – 2022. 

Gör du anspråk på något av godset ber vi dig kontakta beslagsenheten senast 9 januari 2023. För att du ska ha rätt att få tillbaka godset ska du dels kunna styrka din rätt till godset du gör anspråk på, dels ha gjort en anmälan till polisen om att du har blivit av med godset.

Gör du anspråk på något av godset skall du kontakta polisens beslagshandläggare:

  • På telefon 11414, helgfri måndag – fredag klockan 09.00—11.00, begär Beslagsgruppen Uppsala
  • Via e-post till beslagsenheten: beslag-annexet.uppsala@polisen.se, skriv ”Stöldgods” i ämnesraden. 

Om vi inte har fått in något anspråk på godset senast den 9 januari 2023 kommer godset att säljas eller förstöras.

Kungörelsen finns även publicerad på Post- och Inrikes Tidningars webbplats och har där id-nummer K652629/22.