Kungörelse: Flyttade fordon i Polisområde Stockholm city

Med stöd av lagen (1982:129) och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall har Polismyndigheten flyttat följande fordon till särskild uppställningsplats.

Registreringsnummer

Flyttad från

Datum

XAZ027

Mäster Samuelsgatan 6, Stockholm

2022-10-08

RLW471

Sveavägen 35, Stockholm

2022-10-16

WLF516

Sheelegatan 36, Stockholm

2022-10-20

XZB762

Hästholmsvägen 9, Stockholm

2022-10-20

WZJ678

Tjärhovsgatan 2, Stockholm

2022-10-21

XSU469

Långholmsbacken, Stockholm

2022-10-30

WE6V390 (PL)

Sandbacksgatan 5, Stockholm

2022-11-09

Hämtas senast: 2023-02-20

Fordonet kan hämtas ut av registrerad ägare. Om fordonsägaren har förfallna felparkeringsavgifter som överstiger 5000 kronor, räknat på samtliga ägda/tidigare ägda fordon, skall samtliga felparkeringsavgifter betalas innan fordonet kan lämnas ut.

Ej hämtat fordon, samt eventuella föremål som förvaras i fordonet, tillfaller staten.

Fordonet hämtas hos:
Polismyndigheten
Region Stockholm
Polisområde Stockholm City
Tfn 010-563 36 80