Ett planerat tekniskt underhåll på polisen.se gör att vissa funktioner, som formulär och filtreringar, inte fungerar fullt ut. Tack för ditt tålamod!

Kungörelse: Polisen i Säffle söker ägare till beslagtaget gods

Polisen i Säffle, lokalpolisområde Arvika, region Bergslagen, söker ägaren till en elsparkcykel som tagits i beslag. Ägaren har inte gått att nå via brev för delgivning.

Elsparkcykeln finns tillgänglig hos beslagsavdelningen, polisen Säffle. Ej uthämtat gods kommer att säljas eller förstöras en månad efter publiceringsdatum, det vill säga 2022-12-28.

Den eftersöks är: David Sebastian Habib Tarhouni 19910406.

Vid frågor kontakta beslagshandläggare på telefon 010-567 06 25.

Kungörelsen finns även publicerad på Post- och Inrikes Tidningar med id-nummer K695182/22