Kungörelse: Polisområde Stockholm nord har diverse stöldgods i förvar

Polismyndigheten, region Stockholm, polisområde nord har diverse gods i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods

Godset har tagits i förvar under perioden 2021-05-19 — 2022-01-05. Godset är åtkommet genom brott och ägare har inte kunnat anträffas. Övergripande beskrivning av föremål återfinns i kungörelse-id K649909/22 publicerat i Post- och Inrikes Tidningar 2022-11-08.

Den som vill göra anspråk på något av det i förvar tagna godset ska senast 2022-12-08 anmäla detta till beslagsgruppen polisområde Stockholm nord.

Telefon 010-56 303 44
beslag.po-sthlm-nord@polisen.se

Anspråkstagaren ska kunna styrka sin rätt till godset och polisanmälan ska vara gjord.Om anspråk inte inkommit inom föreskriven tid kommer godset säljas eller förstöras.