Kungörelse: Polisen i Växjö söker ägare till beslagtaget gods

Polisen i Växjö söker ägare till två truckar som togs i beslag den 29 januari 2021 i Rottne.

Vill du göra anspråk på truckarna ska du senast den 27 januari 2023
anmäla det skriftligen till Polismyndigheten, Region Syd, Beslag Växjö,
205 90 Malmö, eller till beslag.pokk@polisen.se . Ange beslagsnummer
2021-5000-BG13047.

Gör du anspråk på godset ska du kunna styrka din rätt till godset. Du ska också ha gjord en stöldanmälan till polisen.

Om inget anspråk har inkommit senast den 27 januari 2023 kommer
godset att säljas eller förstöras i enlighet med ovan nämnda lagstöd.

Vid frågor kontakta beslagshandläggare på telefon 010-562 22 56.

Kungörelsen finns även publicerad på Post- och Inrikes Tidningar med id-nummer K622032/22