Kungörelse: polisområde Stockholm city har diverse stöldgods i förvar

Polismyndigheten, region Stockholm, polisområde city har diverse gods i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

Godset har tagits i förvar under perioden 2017-02-28. Godset är åtkommet genom brott och ägare har inte kunnat anträffas. Den som vill göra anspråk på något av det i förvar tagna godset ska senast 2022-12-02 anmäla detta till:

PO city beslag på telefon 010-56 377 96 eller via mail: beslag.stockholm-city@polisen.se.

Anspråkstagaren ska kunna styrka sin rätt till godset och polisanmälan ska vara gjord.

Om anspråk inte inkommit inom föreskriven tid kommer godset säljas eller förstöras.

Kungörelse-id: K597983/22