Polisen i Växjö söker ägare till beslagtagna sängdelar

Polisen i Växjö söker ägare till sängdelar som togs i beslag den 20 februari 2017 i Växjö.

Vill du göra anspråk på sängdelarna ska du senast den 20 januari 2023
anmäla det skriftligen till Polismyndigheten, Region Syd, Beslag Växjö,
205 90 Malmö eller till beslag.pokk@polisen.se . Ange beslagsnummer
2017-5000-BG18297.

Gör du anspråk på godset ska du kunna styrka din rätt till godset. Du ska också ha gjord en stöldanmälan till polisen.

Om inget anspråk har inkommit senast den 20 januari 2023 kommer godset att säljas eller förstöras.

Vid frågor kontakta beslagshandläggare på telefon 010-562 22 56.

Kungörelsen finns även publicerad på Post- och Inrikes Tidningar med id-nummer K604045/22.