Kungörelse av gods som tagits i förvar av polisområde Stockholm nord

Polismyndigheten, Region Stockholm, Polisområde Nord har diverse gods i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods mm.

Godset har tagits i förvar under perioden 2018-05-08—2021-10-25. Godset är åtkommet genom brott och ägare har inte kunnat anträffas. Övergripande beskrivning av föremål återfinns i kungörelse-id K501442/22 publicerat i Post och Inrikes Tidningar 2022-09-06. Den som vill göra anspråk på något av det i förvar tagna godset ska senast 2022-10-06 anmäla detta till:

 PO Nord Beslag på telefon 010-56 303 44 eller via mejl: beslag.po-sthlm-nord@polisen.se

Anspråkstagaren ska kunna styrka sin rätt till godset och polisanmälan ska vara gjord.

Om anspråk inte inkommit inom föreskriven tid kommer godset säljas eller förstöras.