Kungörelse av gods som tagits i förvar

Polisen i Ljungby söker ägare till gods som har tagits i förvar enligt la-gen (1974:1065) om visst stöldgods. Godset togs i beslag mellan den 23 januari 2022 och 18 mars 2022.

  • Gods med beslagsnummer 2022-5000-BG8435 består av hygienartiklar såsom schampo, balsam, hårfärg, hårgelé, hudkräm, m.m.
  • Gods med beslagsnummer 2022-5000-BG30573 består av rakapparater.
  • Gods med beslagsnummer 2022-5000-BG30811 består av bestick.

Vill du göra anspråk på godset ska du senast den 22 oktober 2022
anmäla det skriftligen till Polismyndigheten, Region Syd, Beslag Ljungby,
205 90 Malmö eller till beslag.pokk@polisen.se . Ange beslagsnummer.

Gör du anspråk på godset ska du kunna styrka din rätt till godset. Du ska också ha gjort en stöldanmälan till polisen.

Om inget anspråk har inkommit senast den 22 oktober 2022 kommer
godset att säljas eller förstöras i enlighet med ovan nämnda lagstöd.

Vid frågor kontakta beslagshandläggare på telefon 010-562 23 42.

Kungörelsen finns även publicerad på Post- och Inrikes Tidningar med
id-nummer K547339/22.