Kungörelse: Beslagtaget gods lokalpolisområde Karlstad

Polisen söker ägare till gods som tagits i beslag under perioden december 2020 till och med december 2021.

I lokalpolisområde Karlstad har gods tagits i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods (ej hittegods).

Det gäller gods som beslagtagits under tiden december 2020 till och med december 2021.

Vi söker ägare till ett antal av följande gods; Batterier, cyklar, skyddsutrustning, verktyg, elektronik samt bildelar.

Den som vill göra anspråk på gods ska senast 2022-10-05 anmäla detta till: Polismyndigheten, lokalpolisområde Karlstad. Adress: Polismyndigheten, Region Bergslagen, Beslag Lpo Karlstad, Box 1804, 701 18 Örebro. Eller till registrator.bergslagen@polisen.se.

Anspråkstagare ska kunna styrka sin rätt till godset och stöldanmälan ska vara gjord.

Om inget anspråk inkommit inom föreskriven tid kommer godset hanteras i enlighet med ovan nämnda lagstöd.

Frågor om godset besvaras mån-tors klockan 09:00-11:00 av:

Hans Svensson 010-56 703 82
Lars Engqvist 010-56 702 12