Kungörelse: stöldgods som tagits i förvar av polisområde Stockholm city

Polismyndigheten, region Stockholm, polisområde Stockholm city har diverse gods i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

Godset har tagits i förvar under perioden 2021-07-01—2022-03-10. Godset är åtkommet genom brott och ägare har inte kunnat anträffas. Den som vill göra anspråk på något av det i förvar tagna godset ska senast 2022-11-08 anmäla detta till:

PO City Beslag på telefon 010-56 377 96 eller via mail: beslag.stockholm-city@polisen.se.

Anspråkstagaren ska kunna styrka sin rätt till godset och polisanmälan ska vara gjord.

Om anspråk inte inkommit inom föreskriven tid kommer godset säljas eller förstöras.