Kungörelse: Flyttade fordon i Polisområde Stockholm City

Med stöd av lagen (1982:129) och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall har Polismyndigheten flyttat följande fordon till särskild uppställningsplats.

Registreringsnummer

Flyttad från

Datum

LJN878

Skanstullsbron, Sthlm

2022-06-27

DHU487 (LT)

Västgötagatan 10, Sthlm

2022-08-02

NNH787

Hammarby Allé 9-11, Sthlm

2022-08-15

NT10NEJ (RO)

Blekingegatan 44, Sthlm

2022-08-22

EPF279

Stadsgårdsleden, Sthlm

2022-08-23

9893JGB (E)

Götgatan 92, Sthlm

2022-08-24

WBR114

Mäster Samuelsgatan 53, Sthlm

2022-08-29

BT-861-AL (F)

Kapellgränd 9, Sthlm

2022-08-30

UEP428

Folkungagatan 70, Sthlm

2022-08-30

Hämtas senast: 2022-12-09

Fordonet kan hämtas ut av registrerad ägare. Om fordonsägaren har förfallna felparkeringsavgifter som överstiger 5000 kronor, räknat på samtliga ägda/tidigare ägda fordon, skall samtliga felparkeringsavgifter betalas innan fordonet kan lämnas ut.

Ej hämtat fordon, samt eventuella föremål som förvaras i fordonet, tillfaller staten.

Fordonet hämtas hos:
Polismyndigheten
Region Stockholm
Polisområde Stockholm City
Tfn 010-563 36 80