Kungörelse gällande gods beslagtaget i polisområde södra Skåne

Polisen i södra Skåne har tagit gods i förvar enligt lagen om visst stöldgods mm (1974:1065) under perioden 2021-2022.

Lista på godset med datum då det kom in till polisen.

Vill du göra anspråk på något föremål ska du senast den 7 oktober 2022 anmäla detta till beslaget i Ystad via e-post till beslaget-ystad.skane@polisen.se

Vi kommer inte att visa föremålen.

För att du ska kunna göra anspråk på något gods ska du ha gjort en polisanmälan om förlust av det. I anspråket ska du ange ärendenumret från  din anmälan. Du ska även kunna beskriva föremålet genom att kunna uppge exempelvis fabrikat, tillverkningsnummer eller annat kännetecken. Finns en bild på föremålet går det bra att bifoga denna i e-postmeddelandet.

Om inget anspråk inkommit senast den 7 oktober 2022 kommer godset att  hanteras i enlighet med ovan nämnd lag.

Kungörelse-ID: K472804/22.