Kungörelse: Polisområde Uppsala har i sitt förvar en båt

Båten, Regal 2550 LSC, anträffades i samband med en brottsutredning.

Polisområde Uppsala har i sitt förvar en båt, Regal 2550 LSC, som anträffats i samband med en brottsutredning 2022, beslagsnummer 2022-5000-BG42593.

Den som vill göra anspråk på egendomen skall inkomma med skriftlig bevisning som visar att denne är ägare till aktuell båt. Handlingarna skall lämnas in till Beslagsgruppen, Polisen Uppsala, 751 81 UPPSALA, senast 2022-10-17. Inkommer inte något anspråk inom nämnda tid kommer egendomen att avyttras. Kungörelse enligt förfarandelagen.