Polisen i Kalmar söker ägare till gods som tagits i förvar

Polisen i Kalmar län söker ägare till gods som togs i beslag den 22 september 2021. Godset har tagits i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

Det förvarstagna godset består av en cykel och ett batteri.

Gör du anspråk på egendomen ska du senast den 22 oktober 2022 anmäla detta till polisen i Kalmar.

Adress: Polismyndigheten region Syd, Kalmar, beslag, 205 90 Malmö

E-post: beslag.pokk@polisen.se.

För att kunna göra anspråk på godset ska du kunna styrka din rätt till det.

Om inget anspråk inkommit senast den 22 oktober 2022 kommer godset att säljas eller förstöras.

Frågor kan ställas till beslagshandläggare Jörgen Nilsson 010-562 34 99, 070-2122219

Kungörelse-id: K550509/22.