Sök
Stäng Meny

Beslaget i Malmö söker ägare till i beslag tagna hörlurar, läsplatta, kläder m.m

Godset förvaras till och med 2024-03-31, ingen visning.

Ni ska ha gjort en polisanmälan och kunna styrka er rätt till godset genom uppvisande av kvitto eller dylikt. Om inget anspråk har kommit in inom föreskriven tid kommer godset att hanteras enligt lag (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Godset förvaras t.o.m. 2024-03-31 varefter det hanteras enligt ovan nämnda lag.

Visning förekommer ej.

Kontakt via mejl till:  kungorelse-beslaget.malmo@polisen.se

Kungörelse-id: K796102/23