Kungörelse: Polisen i Arvika söker ägare till beslagtaget gods

LPO Arvika har gods tagits i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods (ej hittegods). Det gäller gods som beslagtagits under tiden 2018-03-29—2021-08-12.

Vi söker ägare till: Läsplatta Microsoft och bärbar dator HP, 2018-5000-BG33403. Omega kapslar/tabletter, Magnesium tabletter, ansiktskräm Loreál,
2021-5000-BG96554.

Den som vill göra anspråk skall kunna styrka sin rätt till godset och stöldanmälan ska vara gjord. Anspråk skall lämnas till Polismyndigheten, LPO Arvika, Box 1804, 70118 Örebro eller till registrator.bergslagen@polisen.se, senast 230317. Om inget anspråk inkommit inom föreskriven tid kommer godset hanteras i enlighet med ovan nämnda lagstöd.

Frågor om godset besvaras av: Kristina Meski 0105670696 vardagar 9-11.