Ett planerat tekniskt underhåll på polisen.se gör att vissa funktioner, som formulär och filtreringar, inte fungerar fullt ut. Tack för ditt tålamod!

Kungörelse: Flyttade fordon i polisområde Stockholm city

Med stöd av lagen (1982:129) och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall har Polismyndigheten flyttat följande fordon till särskild uppställningsplats.

Registreringsnummer

Flyttad från

Datum

KNS0324J (PL)

Mariatorget 4-6, Sthlm

2022-11-23

LEV770 (HU)

Skånegatan 103, Sthlm

2022-12-19

NC3894 (LV)

Hästholmsvägen 21, Sthlm

2022-12-19

WFD764

Kyrkvägen 32, Lidingö

2022-12-23

TPZ081

Kungsholmsgatan 55, Sthlm

2022-12-28

FGH311

Östgötagatan 33, Sthlm

2022-12-30

Hämtas senast: 2023-04-14

Fordonet kan hämtas ut av registrerad ägare. Om fordonsägaren har förfallna felparkeringsavgifter som överstiger 5000 kronor, räknat på samtliga ägda/tidigare ägda fordon, skall samtliga felparkeringsavgifter betalas innan fordonet kan lämnas ut.

Ej hämtat fordon, samt eventuella föremål som förvaras i fordonet, tillfaller staten.

Fordonet hämtas hos:
Polismyndigheten
Region Stockholm
Polisområde Stockholm city
Tel: 010-563 36 80