Kungörelsedelgivning: Polisen i Kalmar söker Tiya Salim

Polisen i Kalmar söker Tiya Salim som inte gått att nå via brev för delgivning av hävt beslagtaget gods.

Delgivningshandlingarna finns tillgängliga för Tiya Salim att hämta hos beslagsenheten, polisen i Kalmar. Beslagsenheten går att nå via telefon 010-562 34 99, helgfria vardagar klockan 08.00 – 15.00.

Det beslagtagna godset kommer att säljas eller förstöras om vi inte får kontakt med Tiya Salim senast den 6 mars 2023.