Kungörelse: Flyttade fordon i Polisområde Stockholm city

Med stöd av lagen (1982:129) och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall har Polismyndigheten flyttat följande fordon till särskild uppställningsplats.

Registreringsnummer Flyttad från

Datum

BC28FAI (RO) Klara Norra Kyrkogata, Stockholm

2023-04-10

FFN-576 (FIN) Södra Kungsvägen, Lidingö

2023-04-17

SC8878X (PL) Hornsbruksgatan 7, Stockholm

2023-05-08

313AZX (EE) Nackagatan 3, Stockholm

2023-05-08

161KZF (E) Hornsgatan 47, Stockholm

2023-05-17

Hämtas senast: 2023-06-30

Fordonet kan hämtas ut av registrerad ägare. Om fordonsägaren har förfallna felparkeringsavgifter som överstiger 5000 kronor, räknat på samtliga ägda/tidigare ägda fordon, skall samtliga felparkeringsavgifter betalas innan fordonet kan lämnas ut.

Ej hämtat fordon, samt eventuella föremål som förvaras i fordonet, tillfaller staten.

Fordonet hämtas hos:
Polismyndigheten
Region Stockholm
Polisområde Stockholm City
Tfn 010-563 36 80