Kungörelse: Polisen i Västmanland söker ägare till beslagtagen permobil

Polisen i Västmanland söker ägare till gods som beslagtagits 2022 och som tagits i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

Bl.a. har följande gods tagits i förvar: permobil.  

Den som tror sig vara ägare till något av godset skall före 2023-08-03 framställa sitt yrkande till Polisen Västerås, telefon  114 14 eller 010-5676095.

Den som kan styrka sin äganderätt av godset återfår detta efter prövning.

Därefter försäljes godset.

ID-nummer för kungörelse i Post och Inrikestidningar:

POLISEN VÄSTERÅS