Kungörelse: Uppsalapolisen söker personer för delgivning

Beslagsgruppen Uppsala söker nedan personer som inte har gått att nå för delgivning av hävt beslagtaget gods.

Dahir, Najib Mohamed (2019-BG36630)

Dobrzanski, Arkadiusz Florian (2021-BG5578)

Karpiniski, Marcel (2021-BG111473)

Borcea, Armando-Ionut (2021-BG141229)

Munte, Gabi (2021-BG141237)

Föremålen finns tillgängliga hos Beslagsgruppen Uppsala, Knivstagatan 16, Uppsala.

Tisdagar mellan klockan 08.00—11.00 och 12.00—15.00 eller ring 11414 och begär Beslag Uppsala eller via mejl:

beslag-annexet.uppsala@polisen.se

Ej avhämtat gods kommer att säljas eller förstöras om det inte hämtas ut innan 2023-07-14.

Kungörelse finns även publicerad på Post- och Inrikes Tidningars webbplats, K313007/23.