Kungörelse: Flyttade fordon i polisområde Västernorrland

Med stöd av lagen (1982:129), förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall och lag (1976:206) om felparkeringsavgift har Polismyndigheten flyttat följande fordon till särskild uppställningsplats.

Registreringsnummer

Flyttad från

Datum

TOS192 Norrmalmsgatan, Sundsvall 2023-03-15

Fordonet kan hämtas ut av registrerad ägare. Om fordonsägaren har förfallna felparkeringsavgifter som överstiger 5000 kronor, räknat på samtliga ägda/tidigare ägda fordon, ska samtliga felparkeringsavgifter betalas innan fordonet kan lämnas ut.

Ägare till fordon som kungörs som flyttade uppmanas kontakta beslagshandläggaren i ärendet. Har inte detta skett inom tre månades från datum kungörelsen anslogs övergår äganderätten till fordonet (och innehåll) på staten.

Kontakta senast 2023-06-16:

Beslag i Sundsvall
Tel: 010-5680041