Sök

Kungörelse: Flyttade fordon i lokalpolisområde Farsta

Med stöd av lagen (1982:129) och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall har Polismyndigheten flyttat följande fordon till särskild uppställningsplats med Assistanskåren AB.

Fordon

Flyttad från

Datum

Opel, Vivaro, svart 2014

Ågesta Broväg, Farsta

2024-06-30

Hämtas senast: 2024-08-01

Fordonet kan hämtas ut av registrerad ägare. Om fordonsägaren har förfallna felparkeringsavgifter som överstiger 5000 kronor, räknat på samtliga ägda/tidigare ägda fordon, ska samtliga felparkeringsavgifter betalas innan fordonet kan lämnas ut från uppställningsplatsen och inom 1 månad från det datum kungörelsen anslogs.

Ej hämtat fordon, samt eventuella föremål som förvaras i fordonet, tillfaller staten.

Ägare till fordon som kungörs som flyttade uppmanas kontakta handläggare i ärendet. De kostnader som uppstår med anledning av åtgärder med fordon enligt denna lag skall likväl bekostas av fordonets ägare.

Fordonet hämtas hos:
Polismyndigheten
Polisområde Stockholm syd
Lokalpolisområde Farsta