Sök

Kungörelse om gods som tagits i förvar i polisområde södra Skåne

Hos polisens beslagsenhet i Lund finns gods som troligen är åtkommet genom brott och där ägaren inte kunnat härledas.

Polisen i polisområde södra Skåne söker ägare till gods som tagits i förvar enligt lagen om visst stöldgods mm, (1974:1065), under perioden 2023.

Lista över gods samt vilket datum det kom in till polisen (pdf, 181 kB)

Gör du anspråk på något av godset ber vi dig kontakta polisens beslag i Lund senast den 16 augusti 2024 via epost beslaget-lund.skane@polisen.se.

För att du ska ha rätt att få tillbaka godset ska du ha gjort en anmälan om förlust av godset. Du ska uppge ärendenumret från din anmälan i ditt meddelande till oss. Du ska även kunna beskriva föremålet genom att kunna uppge exempelvis fabrikat, tillverkningsnummer eller annat kännetecken. Finns en bild på föremålet går det bra att bifoga denna i e-postmeddelandet.

Om vi inte har fått in något anspråk senast den 16 augusti 2024 kommer godset att säljas eller förstöras.

Visning av godset kommer inte att ske.

Kungörelsen finns även publicerad på Post- och inrikes Tidningars webbplats och har där id-nummer K479838/24.