Sök

Kungörelse: Polisen i Norrtälje söker ägare till beslagtagna kontanter

Polisen i Norrtälje i polisområde Stockholm nord söker ägare till kontanter som tagits i förvar enligt lag (1974:1065) om visst stöldgods mm.

Kontanterna togs i förvar 2023-05-31 vid en hamn inom Norrtälje kommun. Beslaget är åtkommet genom brott och ägare har inte kunnat anträffas.

Den som vill göra anspråk på egendomen eller viss del av den, ska senast 2024-08-05 anmäla detta till Polismyndigheten, polisområde Stockholm nord, beslagsgruppen Norrtälje, på telefon 010-56 313 43 eller via mail: beslag.norrtalje@polisen.se

Den som vill göra anspråk på godset skall kunna styrka sin rätt till godset och stöldanmälan skall vara gjord. Om inget anspråk inkommit inom föreskriven tid kommer godset hanteras i enlighet med ovan lag.

Kungörelse finns även publicerad på Post- och Inrikes Tidningars webbplats och har där id-nummer K479402/24.

2023-5000-BG63469 p.1-4, kontanter 200 SEK och 6 980 EUR