Sök

Kungörelse: Gods som tagits i förvar i polisområde södra Skåne.

Hos polisens beslagsenhet i Ystad finns gods som troligen är åtkommet genom brott och där ägaren inte kunnat härledas.

Polisen i polisområde södra Skåne söker ägare till gods som tagits i förvar enligt lagen om visst stöldgods mm, (1974:1065), under perioden 2021.

Lista på godset samt vilket datum det kom in till polisen. (bifogas)

Gör du anspråk på något av godset ber vi dig kontakta polisens beslag i Ystad senast den 26 juli 2024 via e.post:beslaget-ystad.skane@polisen.se.

För att du ska ha rätt att få tillbaka godset ska du ha gjort en anmälan om förlust av godset. Du ska uppge ärendenumret från din anmälan i ditt meddelande till oss. Du ska även kunna beskriva föremålet genom att kunna uppge exempelvis fabrikat, tillverkningsnummer eller annat kännetecken. Finns en bild på föremålet går det bra att bifoga denna i e-postmeddelandet.

Om vi inte har fått in något anspråk senast den 26 juli 2024 kommer godset att säljas eller förstöras.

Visning av godset kommer inte att ske.

Kungörelsen finns även publicerad på Post- och inrikes Tidningars webbplats och har där id-nummer K435307/24.


Förteckning av kungjorda föremål i Ystad 240325-240501

2021-05-27
Kontanta medel

2021-05-27
Kontanta medel

2021-05-27
Kontanta medel

2021-05-27
Kontanta medel

2021-05-27
Kontanta medel

2021-05-27
Kontanta medel

2021-05-27
Kontanta medel

2021-11-14
Byxor

2021-11-14
Byxor

2021-11-14
Schampo

2021-11-14
Balsam

2021-11-14
Balsam

2021-11-14
Schampo

2021-11-14
Schampo

2021-11-14
Strumpor

2021-11-14
Byxor

2021-11-14
Byxor

2021-11-14
Sängkläder

2021-11-14
Byxor

2021-11-14
Byxor

2021-11-14
Byxor