Sök
Stäng Meny

Polisen i Stockholm city söker ägare till beslag

Polismyndigheten, polisområde Stockholm city har beslag i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

Godset har tagits i förvar under perioden 2020-11-03—2020-11-04.

Beslaget är åtkommet genom brott och ägare har inte kunnat anträffas.
Den som vill göra anspråk på något av det i förvar tagna beslaget ska senast 2024-04-23 anmäla detta till:
Polisområde Stockholm city beslag
Telefon: 010-56 377 96
eller via mail: beslag.stockholm-city@polisen.se

Anspråkstagaren ska kunna styrka sin rätt till godset och polisanmälan ska vara gjord. Om anspråk inte inkommit inom föreskriven tid kommer godset säljas eller förstöras.
Se Post- och Inrikes tidningar, ooit.bolagsverket.se för mer information om beslaget.

Kungörelse Id: K206055/24