Polisens arbete med Malmö internationella forum 2021

På denna sida finns samlad information om polisens arbete med säkerheten kring forumet, som genomförs den 13 oktober, samt information om hur arbetet kan påverka dig som bor i eller besöker Malmö i anslutning till forumet.

Den 13 oktober genomförs Malmö internationella forum för hågkomsten av Förintelsen och bekämpande av antisemitism. Forumet genomförs på Malmömässan och förväntas samla ett stort antal stats- och regeringschefer, samt företrädare för såväl den akademiska världen som internationella organisationer.

Polisens uppdrag är att säkerställa att forumet kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt för både tillresta deltagare och boende och besökare i Malmö. Arbetet med säkerheten kommer att innebära påverkan på trafiken i och omkring Malmö och avspärrningar kommer också att upprättas på flera platser.